News Details

May 27, 2018
Third Term Final Assessment Study Guide 2018 Grade1-11

                                       

 

 

                   Term 3 Final Exam Schedule 2017-2018 Grade 1-11

 

                  Third Term Final Assessment Study Guide2018 For Grade1-11

KG1 KG2 Grade1 Grade2

 

Grade3

 

Grade4 Grade5 Grade6 Grade7

 

Grade8

 

Grade9 Grade10 Grade11

 

Grade12

 Attachment: